Phòng Tuyển sinh và công tác Học sinh sinh viên - TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ DÂN TỘC NỘI TRÚ BẮC KẠN