Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe cơ giới đường bộ - TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ DÂN TỘC NỘI TRÚ BẮC KẠN