Lịch công tác của trường cao đẳng nghề dân tộc nội trú Bắc Kạn - TRƯỜNG CAO ĐẲNG BẮC KẠN